Hvilket Teknologifond er Best?

Jeg har bestemt meg for å investere i teknologifond, men hvilket teknologifond er best? For å velge riktig trenger jeg å finne ut 3 ting.

 1. Hva er min målsetting?
 2. Hvilket alternativer har jeg?
 3. Hvilket fond passer med min målsetting?

Først, hva er min målsetting?

Min målsetting er å finne et fond innenfor teknologisektoren for å være med på verdiskapningen til hele sektoren de neste tiårene som kommer. Dette er et langsiktig bet, og jeg vil investere periodisk. Jeg ser ikke etter et teknologifond som er fokusert, men diversifisert innenfor sektoren. I bunn og grunn ser jeg etter et teknologifond som er relativt sikkert. Teknologifondet vil være del av en større portefølje.

Ingen tvil om at teknologisektoren har hatt stor medfart de siste årene, og det er dyrere å hoppe på teknologi toget nå enn før. Det betyr ikke så mye for meg. Ved å investere månedlig med en langsiktig tidshorisont vil jeg bli med på nedturene og oppturene, og over tid få en gjennomsnittlig god inngang. Det er lettere sagt enn gjort, men en av fordelene min er at jeg investerer mindre enn at det vil gå utover økonomien min om om det faller 30 %.

Jeg ønsker ikke fond som betaler ut utbytte, men reinvestere de.

Vil strategien fungere?

Det er noen grunner til at jeg ikke vil klare å være investert over en lang periode, med periodiske innskudd. Disse må jeg passe på og vurdere.

 1. Jeg er aktiv i markedet, og følger med på hva som skjer her og der. Dette vil påvirke mine følelser i oppgangsperioder og nedgangsperioder mer enn om jeg ikke fulgte med, som igjen kan få meg til å gjøre irrasjonelle valg.
 2. Jeg er i 20-årene, og store utgifter kan dukke opp de neste 10 årene, som bolig, bil, og alle de vanlige tingene vi velger å bruke penger på når vi skal “etablere” oss.
 3. Jeg er i dag avhengig av en arbeidsgiver for å tjene penger, dette forholdet kan gå surt og inntektsstrømmen forsvinne. Det vil gjøre at jeg ikke får mulighet til å investere periodisk etter planen.
Porteføljen

Hvor stor andel av porteføljen teknologisektoren skal få, vet jeg faktisk ikke. Dette spørsmålet, om hvordan fordelingen skal se ut mellom alle fondene, synes jeg er et eksepsjonelt vanskelig spørsmål. Svaret er avhengig av min risikoprofil. Jeg kan si at den er høy fordi dette er investeringer for 10 år eller mer, og jeg er ung, men det er fortsatt vanskelig å si hvor mye teknologisektoren skal få i porteføljen i forhold til et globalt indeksfond, eller et sjømatfond, for eksempel. Sånn jeg ser det nå, vil dette bli en løpende vurdering, og svaret vil komme etterhvert når jeg legger til fond. Har du noen tanker, eller erfaringer her? De vil jeg, og flere, høre. Bruk kommentarfeltet nedenfor.

Mine alternativer (Nordnet)

 • Franklin Technology Fund A(acc)USD
 • BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2
 • DNB Teknologi
 • Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR
 • JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR
 • JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD
 • Lannebo Vision
 • Pictet - Robotics P EUR
 • Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc USD
 • Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR
 • Öhman Global Growth

Hva betyr acc?

Det betyr at utbytte blir reinvestert, ikke utdelt.

Hva betyr dist?

Se også:  Hvorfor Aksjefond er Vanskelig

Det betyr at utbytte blir utbetalt til oss som eier fondet.

Alle er utsatt for valutarisiko. (Anbefaler denne artikkelen, og denne artikkelen vedrørende valutarisiko)

All data er hentet fra Morningstar og Nordnet.

Det er ingen kjøps- og salgsavgift (takk Nordnet).

Hvilket fond passer for min målsetting?

Jeg vil vurdere 4 aspekter ved fondene, basert på min målsetting.

 1. Forvaltningsavgift.
 2. Historikk.
 3. Investeringsmandat.
 4. Forvaltere.

Analyse

Forvaltningsavgift.

Avgiftene jeg finner i prospektet, og avgiftene Nordnet presenterer samsvarer ikke. Jeg leste at dette er avtaler Nordnet har gjort til fordel for kundene sine, til info.

Se denne artikkelen fra Vanguard vedrørende forvaltningsavgift.

Jo lavere avgiftene er, jo bedre. Avgiftene i et fond drar avkastningen ned for fondseiere, og det er en av grunnene til at man blir hengende etter i markedet. Det er helt riktig at vi skal betale for forvaltningstjenesten, men ikke urimelig mye.

Det er to fond som er relativt dyrere enn de andre.

Pictet - Robotics P EUR

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Det er to fond som skiller seg ut fra mengden.

DNB Teknologi

Lannebo Vision

 

Forklaring: - betyr negativt inntrykk, + betyr positivt inntrykk, blankt betyr nøytralt inntrykk, N/A betyr Not Applicable

Historikk

All historikk er konvertert til NOK når de blir direkte sammenlignet.

Har fondet slått indeksen sin over en lang periode? Har fondet slått konkurrerende fond?

Disse fire skuffer i forhold til de andre.

Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc USD

Öhman Global Growth

JPMorgan funds - Europe Dynamic technologies fund A (dist) - EUR

BlackRock Global Funds - World Technology fund A2

Og disse to gjør det best.

DNB Teknologi

Franklin Technology Fund A(acc)USD

DNB Teknologi ligger fortsatt foran når vi ser på en kortere tidshorisont, dog mere jevnt her. Det eneste fondet som ikke henger med i forhold til de andre er Aberdeen Global - Technology.

Fire fond klarer ikke å slå indeksen sin over en 10 års periode, det er for dårlig. Fem fond klarer derimot det, og nok en gang er det to fond som gjør det bedre enn de andre.

På en kortere tidsperiode er det fem fond som ikke klarer å slå indeksen sin.

To fond har ikke vært lenge nok i markedet til å vurderes.

Investeringsmandat og eksponering.

Jeg ser etter fond som kan investere i hele teknologisektoren, og hele verden, jeg ønsker ikke fokuserte teknologifond.

Franklin Technology Fund A (acc) USD

Les nøkkelinformasjon her.

Fondet kan investere i teknologiselskaper i alle land, og i alle størrelser. Fondet investerer i industrier som datamaskiner, maskinvare, telekommunikasjoner, elektronikk, media og informasjonstjenester, og presisjonsinstrumenter som forventes å dra nytte av utviklingen innenfor teknologisektoren. Fondet kan i mindre omfang investere i gjeldsobligasjoner til bedriftsutstedere.

Utbytte blir reinvestert.

DNB Teknologi

Les nøkkelinformasjon her.

Fondet investerer i hovedsak innenfor sektorene teknologi, media og telekommunikasjon, notert på børser verden rundt. Fondet ønsker å ha fra 30 til 60 selskaper i porteføljen til enhver tid.

Utbytte blir reinvestert.

JPmorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD

Se nøkkelinformasjon her.

Fondet investerer i teknologi, media og telekommunikasjon primært i USA. Fondet skal ha minimum 67 % investert i selskaper med hovedkontor i USA, eller har sin økonomiske aktivitet i USA. Fondet kan også investere i Canada.

Fondet betaler ut utbytte.

Lannebo Vision

Se også:  01 / Min Fondsportefølje 30.04.2018

Les nøkkelinformasjon her.

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer globalt i selskaper i bransjer som teknologi, industrielle produkter, telekommunikasjon, internett, media, legemidler, bioteknologi og medisinsk teknologi. Fondet investerer globalt, men fokuserer på USA markedet. Maksimum 10 % av fondet kapital kan være investert i ett selskap.

Utbytte blir reinvestert.

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR

Les nøkkelinformasjon her.

Minst 70 % av fondet skal være investert i teknologisektoren, rundt i verden.

Utbytte utdeles til andelseiere.

Pictet - Robotics P EUR

Les nøkkelinformasjon her.

Fondet har som mål å oppnå kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i aksjer og egenkapitalrelaterte verdipapirer, utstedt av selskaper som bidrar til og/eller som tjener på verdikjeden innen robotteknologi og teknologier som gjør den mulig. Fondet investerer i hele verden, inkludert fastlands-kina og fremvoksne markeder.

Utbytte reinvesteres.

Allianz Global Investors fund - Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR

Les nøkkelinformasjon her.

Globalt fond som fokuserer sine investeringer mot kunstig intelligens. Minimum 70 % av kapitalen er fokusert på kunstig intelligens, 30 % kan unnvike.

Utbytte blir utbetalt årlig, vanligvis, står det.

BlackRock Global Funds - World Technologies Fund A2

Les nøkkelinformasjon her.

Fondet investerer globalt, og minimum 70 % mot selskaper med hovedvirksomhet i teknologisektoren.

Utbytte reinvesteres.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (dist) - EUR

Les nøkkelinformasjon her.

Fondet investerer i europeiske selskaper innenfor teknologisektoren. Minimum 67 % av kapitalen skal være investert i europeiske selskaper.

Utbytte utbetales.

Öhman Global Growth

Les nøkkelinformasjon her.

Fondet investerer globalt i teknologisektoren, med fokus på vekstselskaper.

Utbytte reinvesteres.

Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc USD

Les nøkkelinformasjon her.

Fondet investerer globalt i teknologisektoren. Fondet investerer minst to tredjedeler av fondets eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer fra selskaper som er involvert i høyteknologiske næringer, og/eller, i selskaper som har overvekt av sine forretningsaktiviteter i høyteknologiske næringer, og/eller i holdingselskaper som har overvekt av sine eiendeler i selskaper involvert i høyteknologiske bransjer.

Utbytte reinvesteres.

Seks fond ble vurdert med minus, basert på min målsetting. Noen av de fokuserte på ett geografisk område, og noen av de fokuserte på en spesifikke bransjer innenfor teknologisektoren. Jeg ønsker globale fond med frihet innenfor hele sektoren.

Fire fond ble vurdert med positivt fortegn, de var alle globale fond. Franklin Technology Fund A er også et globalt fond, men som vi ser har de allokert veldig mye inn i USA, derfor fikk den en nøytral vurdering.

Fondene som har slått indeksen over tid setter jeg størst pris på. Forvaltningsavgift og forvaltere deretter, og til slutt diversifisering (hvordan de har allokert kapitalen sin i forhold til strategien og investeringsmandatet sitt trenger ikke jeg å henge meg opp i.)

Jeg kan nå peke på flere fond jeg ikke vil investere i.

Følgende vil ikke bli vurdert videre.

Öhman Global Growth.

JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies  Fund A (dist) - EUR

Allianz Global Investor Fund - Allianz Global Artificial Intelligence  AT EUR

Pictet - Robotics P EUR

Lannebo Vision

JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD

Aberdeen Global - Technology Equity Fund A Acc USD

Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-EUR

Disse står jeg igjen med.

DNB Teknologi

Franklin Technology Fund A (acc) USD

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2

Forvaltere

Her vil jeg vurdere hvordan forvaltningslaget ser ut med tanke på hvor lenge de har jobbet sammen, og hvor lenge de har sittet i fondet. En forvalter med lang levetid, og samtidig gode resultater er sannsynligvis en god ting. Jeg vil ikke vurdere bakgrunnen til hver enkelt forvalter, regner med denne jobben ble gjort godt nok under intervjuprosessen til fondene.

Noen aspekter du tenker er viktig å se på her?

DNB Teknologi

Se også:  02 / Min Fondsportefølje Q2 2018

Det er per nå fire forvaltere i fondet. Sverre Bergland siden 2001, Anders Tandberg-Johansen siden 2002, Erling Thune siden 2011, og Erling Haugen Kise siden 2014.

Fondet har også hatt en kjempe avkastning, både absolutt og relativt, derfor virker dette meget robust.

Franklin Technology Fund A (acc) USD

Det er per nå tre forvaltere i fondet. John Scandalios siden 2003, Jonathan T. Curtis siden 2016, og James Cross siden 2016. De to sistnevnte har kommet relativt nylig inn i fondet, men de har vært ansatte i Franklin Templeton Investment mye lenger.

Dette fondet har også gjort en relativt bra avkastning over tid.

BlackRock Global Funds - World Technology Fund A2

Jeg fant denne artikkelen fra 2013 relevant for saken.

Tony Kim, nåværende forvalter, tok over ansvaret for fondet i 2017. Han er en av forvalterne som har fått i oppdrag å “snu skuta” for BlackRock, ref artikkel.

De siste 5 årene har fondet ligget relativt likt med de andre fondene som vi ser, som er helt fint, men fondet har underprestert indeksen sin med 0,37 % annualisert. Utviklingen er positiv når vi sammenligner 10 år annualisert vs. 5 år annualisert relativt til indeks, men fortsatt slår de den ikke. 

Liker ikke at det er kun en forvalter med kort levetid, og liker ikke at forvalteren har ansvar for å snu skuta, det skaper enda mer press.

Noen innspill her?

Min Konklusjon

Jeg sitter igjen med to fond, Franklin Technology og DNB Teknologi, som peker seg ut.

Basert på min målsetting om langsiktig global sparing i teknologisektoren, tror jeg at å investere periodisk i begge, 50/50, kan være en god løsning.

Begge disse fondene har en historisk avkastning bedre enn de andre, dette betyr ikke at det vil hende i fremtiden, men når du i tillegg legger til at deler av forvaltningslaget i begge fondene har vært med en lang tidsperiode, øker det sannsynligheten for at de vil klare seg relativt bra i fremtiden også. De har stabile forhold, kontra BlackRock.

Min beslutning, inntil videre, er å fordele min tenkte teknologi kapital på begge fondene.

Dette kan hjelpe meg med flere ting.

Det fjerner forvaltningsrisiko. Dette er risiko som oppstår når nøkkelforvaltere slutter, blir uenige med selskapet de jobber for og får sparken, eller mister gnisten sin.

Mer eksponering mot aksjer begge fondene ser positivt på. Dette kan man argumentere er positivt og negativt, jeg ser positivt på det.

Min portefølje blir enda bredere innenfor teknologisektoren. Fondene har samme investeringsunivers, men sannsynligvis en litt annen tilnærming til plukkingen. 

Jeg vil vente med å investere til jeg har lest kommentarer, og hørt hva alle har å si. Håper alle vil hjelpe.

Karl Oscar Strøm skrev et innlegg om teknologifond her om dagen, se her. Han anbefalte også Franklin Technology på twitter.

-

La meg legge til, dette er ikke en anbefaling. Dette er basert på min målsetting og forventninger, finn ut dine egne først, deretter vurdere du mulighetene.

Lik og del innlegget, det betyr mye!

8 tanker om “Hvilket Teknologifond er Best?

 • juni 18, 2018 på 2:42 pm
  Permalink

  Takk for en veldig fin gjennomgang!

  Selv sitter jeg med 17–18 % av porteføljen i DNB Teknologi, og planen var å skalere dette ned noe når det blir tid for rebalansering, til fordel for en større andel i et globalt indeksfond. Men nå skal jeg sjekke ut Franklin Technology-fondet og se om dette heller skal få en plass i porteføljen.

  Takk for en interessant blogg!

  Svar
  • juni 18, 2018 på 10:59 pm
   Permalink

   Tusen takk for at du tok deg tid til å lese!

   Planen min er også å ha hovedtyngden av porteføljen i globale indeksfond, hvilket fond velger du for dette? Jeg har så langt plukket ut DNB Global Indeks, men skal se nærmere på andre i nærmeste fremtid. Teknologi fondene vil være en mindre del av porteføljen. Selvom indeksfond består av veldig mye teknologi per idag, tror jeg dette vil endre seg med tiden. Plutselig er noe annet populært. Da forsvinner teknologi ut av indeksfondene, og blir dermed undervekted disse.

   Takk for kommentaren!

   Svar
   • juni 19, 2018 på 10:42 am
    Permalink

    Hei igjen!

    Jeg har nå KLP AksjeVerden Indeks, som består av 85–90 % KLP AksjeGlobal Indeks og 10–15 % KLP Aksje Fremvoksende markeder Indeks, men vurderer å bytte det ut og heller styre og rebalansere årlig fordelingen mellom disse selv (med KLP AksjeGlobal Indeks V ( + KLP Aksje Fremvoksende markeder II), for å spare noen basispunkter (løpende kostnader er hhv. 0,2 % og 0,3 %) uten at det har det helt store utslaget før jeg (forhåpentligvis) har spart opp en kjempeportefølje! I tillegg har jeg lyst til å vekte fremvoksende markeder noe mer enn 10–15 %.

    Svar
    • juni 20, 2018 på 2:59 pm
     Permalink

     KLP AksjeVerden ser spennende ut! Vet ikke om jeg personlig vil ta meg bryet med å spare noen basis punkter slik. Tror du det vil være verdt det? 0,85*0,3+(0,15*0,2) = 0,285 %. Vi kan altså spare 0,015 % ved å balansere på egenhånd. Tenker umiddelbart at det vil være for mye jobb i forhold til pengene man tjener på det. Uansett, en interessant idé.

     Hvordan fremvoksne markedet skal få plass i fondsporteføljen min har jeg ikke vurdert ordentlig enda, men ser andre prater varmt om denne delen av verden. Hvor stor plass tenker du de skal få i din portefølje?

     Svar
 • juni 18, 2018 på 2:48 pm
  Permalink

  Ser forresten på Nordnet at de løpende kostnadene for Franklin Technology Fund er 1,81 % og ikke 1 %. Det er vel denne som er gjeldende og ikke forvaltningsavgiften?

  Svar
  • juni 18, 2018 på 11:01 pm
   Permalink

   Oi! Det er helt rett, skal jo selvfølgelig se på hele kostnadsbilde, ikke bare forvaltningsavgiften. Har endret innlegget og sammenligner nå løpende kostnader. Resultatet ble dog det samme, men Franklin er mye dyrere en først antatt. Takk for dette, utrolig snilt, og viktig, at du rettet meg!

   Svar
 • juni 26, 2018 på 9:03 pm
  Permalink

  Veldig interessant lesning. Har selv 23% av porteføljen min i DNB Global Index da denne virker tryggere enn DNB Teknologi Men har nettopp turt å bruke 2% på dette litt risikofylte og dyre fondet. Da var de kjekt å lese din konklusjon nå i ettertid. Kanskje jeg må kjøpe meg litt mer opp? (PS Hva betyr å rebalansere?)

  Svar
  • juni 27, 2018 på 8:46 pm
   Permalink

   Hei, takk for det 🙂

   DNB Global Index er helt klart tryggere enn DNB Teknologi, DNB Global index har jo så og si det samme som DNB Teknologi + mye mer! Jeg er usikker på hvor stor andel DNB Global Index og Franklin Technology skal få i porteføljen min, det skal jeg finne ut over tid, men største delen av innskuddene mine går til DNB Global Indeks nå.

   Å rebalansere betyr å holde porteføljens sammensetning fast.
   For eksempel:
   Si du vil ha en fondsportefølje med 90 % DNB Global Indeks og 10 % DNB Teknologi. Etterhvert vil disse prosentene endre seg, plutselig er DNB Teknologi 15 % av porteføljen, fordi den har økt mer i verdi enn DNB Global Indeks, og DNB Global Indeks er 85 %. Da rebalanserer du for å få tilbake til 90 % DNB Global Indeks og 10 % DNB Teknologi.

   Dette gjør du enten ved å, selge deler av DNB Teknologi som har økt mest og investere dette i DNB Global Indeks, eller investere nye penger inn i DNB Teknologi.

   Det er fordeler og ulemper ved dette, Finansnerden forklarer det bra her :): http://www.finansnerden.no/hvordan-rebalansere-aksjeportefoljen/

   Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Håper du fant nytte her! Diskusjoner og oppdateringer skjer der :)