8 ting du Trenger å vite om Merkur Market

Oslo Børs består av tre markedsplasser per dags dato, Oslo Børs, Oslo Axess og Merkur Market. Oslo Børs hadde første handelsdag i 1819, Oslo Axess i 2007 og Merkur Market i starten av 2016.

Her kan du se oversikt over Merkur Markets noteringer.

Merkur Market er ikke et regulert marked, som Oslo Børs og Oslo Axess, men det man kaller en Multilateral Handelsfasilitet, heretter MHF. Forskjellen er i hovedsak at en MHF er en konsesjonspliktig tjeneste etter verdipapirhandelloven, og ikke børsloven. 

8 ting du trenger å vite om Merkur Markets

  1. Merkur Market gir også aksjeselskaper (AS) mulighet til å notere seg, det er ikke mulig på Oslo Børs og Oslo Axess, der kan bare allmennaksjeselskaper (ASA) noteres. 

  2. Ved Merkur Market er det krav til minst 30 aksjeeiere, for Oslo Børs og Oslo Axess er det henholdsvis krav til minst 100, og 500 aksjeeiere.

  3. Det er ikke flaggeplikt på Merkur Market, det betyr at man kan kjøpe seg opp i et selskap uten å måte si ifra hvis man krysser flaggegrensene. For Oslo Børs og Oslo Axess må man flagge når man krysser en eierandel på 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 1/3, 50 %, 2/3 eller 90 %.

  4. Tilbudsplikten gjelder ikke, det vil si at hvis en aksjonær krysser 33 %, 40 % eller 50 % eierandel, trenger ikke aksjonæren å by på resten av aksjene. Det kreves på Oslo Børs og Oslo Axess.

  5. Ved Merkur Markets er det ikke krav til å følge regnskapspraksisen IFRS, de kan også velge NGAAP eller en annen godkjent regnskapspraksis.

  6. Ingen krav, eller anbefaling, om å levere kvartalsrapporter. Halvårsrapporten har frist en måned etter Oslo Børs og Oslo Axess.

  7. Det er en mye raskere opptaksprosess på Merkur Market, hvor det tar mellom 1 til 2 uker. For Oslo Børs og Oslo Axess tar det 4 – 8 uker.

  8. Ved opptak på Merkur Market er det ikke krav til å utarbeide et prospekt. Det må du på Oslo Børs og Oslo Axess. Ved noen tilfeller må de allikevel utarbeid dette dokumentet, hvis for eksempel noteringen skjer i sammenheng med et offentlig tilbud om tegning, eller kjøp av aksjer.

 

Lik og del innlegget, det betyr mye!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *